Има ли екопътеки в околността, до които се стига бързо и лесно?

Има ли екопътеки в околността, до които се стига бързо и лесно?

Комплекс Катарино е обърнат с поглед към върховете на Пирин и парковия район Байови дупки - Джинджерица. Границите на този девствен свят се очертават от върховете Пирин в най-западната част и Бански суходол в най-източната част. 

Запомнящи се върхове от планинското било са Събиците или Стъпалата, връх Окаден и Даутов връх. Ясно очертани са дълбоките циркуси на Бански суходол и Разложки суходол, както и долината на Бела река. 

Районът е в страни от масовите планински пътеки. Отличава се с високата консервационна стойност по отношение на природната среда. Не случайно тук се намира най-стария резерват в България- Баюви дупки- Джинджирица, създаден още през 1934г. 

На територията на резервата се опазват изключително ценни съобщества от бяла и черна мура, около 500 вида висши растения, от тях 55 ендемити, много видове, включени в Червената книга на България, в европейски и световни списъци на застрашени от изчезване растения. 

Символ на биосферния резерват е балканската дива коза. В девствените мурови гори гнездят едни от най-редките и интересни птици – орлите.

Маршрути в Пирин от местността Бетоловото край Разлог

Местността Бетоловото е на 6км. от Катарино. С лек автомобил само за 10 минути можете да се озовете в подножието на Пирин. На широката поляна можете да оставите своя автомобил и после пеша да поемете по пътя за хижа Яворов. 

В началото на пътя е изграден пункт на Дирекция Национален парк Пирин. Последователно се отминават широколистни и иглолистни гори, като приятната атмосфера се допълва от ромона на бистрата Бела река. Указателни табели, поставени от Дирекция Национален парк Пирин насочват към образователни еко маршрути. 

Еко пътека „Към гнездото на орела“

Има ли екопътеки в околността, до които се стига бързо и лесно?

Скалният орел (Aquila chrysaetos) е властелин на висините. Обикновено гнезди в скални ниши, но и на високи стари дървета. Дължината на тялото му е 80-95 см, размахът на крилете – 195-220 см, а теглото – 2,8-6,5 кг. Той символизира сила и свобода. Забележителното му зрение е 5 пъти по-силно от човешкото. 

Орелът разпознава 5 основни цвята плюс ултравиолетовата светлина. Признат е за най-скоростния ловец в животинския свят с факта, че развива до 300км. в час в момент на пикиране към своята плячка. Така той е три пъти по-бърз от най-известните сухоземни хищници. Скалният орел е на изчезване в България и е включен в Червената книга. 

Еко пътека „Бърлогата на мечката“

Кафявата мечка обитава горите в резерватната част на Пирин, където присъствието на хора е сведено до минимум. Ако се страхувате от нея, трябва да знаете, че мечката много повече се страхува от човека. 

Силно развитото и обоняние веднага усеща натрапника в нейния дом и често тя побързва да се отдалечи. Но на въпроса, ако срещнете мечка в гората, какво да правите. Отговорът е по-добре е да не я срещата. 

Мечката обича горските плодове и слънчевите планински поляни. Мъжките достигат тегло до 350 кг. и живеят до 30 години. Зимата прекарват основно в бърлогите си, където преживяват за сметка на натрупаните мазнини. Тогава се раждат и малките. 

Поведението и възрастта на мечката се изследват по следите, които оставя като:

  • лапите 
  • козината от отъркването по кората на дърветата 
  • отъпканите пътеки 
  • екскременти и бърлоги

Дължината на лапите издава възрастта и големината на животното. Мечките не създават постоянни семейства, но връзката на майката с малките е много силна. Ражда от 1 до 3 малки, рядко до 5.

Тя е защитен вид, но за съжаление е обект на незаконен ловен интерес. Статистиката е обезпокояваща. През 2011г. в Пирин са преброени 33 мечки, но към 2018г. броят им е едва 9.

Към царството на еделвайса и Яворова поляна

От Бетоловото /1230м.н.в./ за 2 часа и половина пеша по прекрасен и сенчест горски път можете да се озовете в алпийското подножие и хижа Яворов /1740м.н.в./. 

Пътят е много популярен сред почитателите на планинското колоездене и дава стратегически поглед към цялата Разложка котловина. На хижа Яворов е изградена класна стая на открито с информация за околните върхове, правилата в планината и защитените зони.

В близост е Яворовата поляна /на 2км. разстояние/, където според историята поетът Яворов е писал забележителните си хайдушки стихове. 

Хижа Яворов - местност Свещниците

Има ли екопътеки в околността, до които се стига бързо и лесно?

Свещниците са природен феномен. Старите мурови дървета са с необичайна форма на короната и без водещ централен ствол, вероятно поради тежките снегове, които падат в Пирин. Страничните клони са мощни и стремглаво издигащи се към небето, успоредни едни на други като великански свещник.

Местност Бетоловото – местност Калята

Ориентир за пътя е къщичката на парковата охрана на Пирин. Калята е крайпътна крепост или наблюдателна кула за котловината. Тя е пост по познатия от Античността подпланински керванджийски път. 

Свързва се с Калята или Ситан Кале - крепостта над Банско. Маршрутът е познат на планинските колоездачи с името „Перфектен ден“ и е включен в техните карти.

Полезно!

Има ли екопътеки в околността, до които се стига бързо и лесно?

Отделете време за Посетителския информационен център на Национален парк Пирин в Банско. Намира се на входа на парка в близост до начална станция на кабинковия лифт. Изложбената зона е интересна и занимателна за деца и възрастни. В прожекционната зала могат да се гледат кратки образователни филми за живота в Пирин.

Свалите си електронното приложение на Национален парк Пирин, където са описани всички еко маршрути. Приложението работи с gps координати, така че дори и да нямате мобилен обхват ще сте наясно къде се намирате в момента.

И след планински преход - СПА релакс!

Има ли екопътеки в околността, до които се стига бързо и лесно?

След спортно натоварване не пропускайте топлите минерални басейни на Катарино СПА! Ако чувствате силно мускулно напрежение, можете да ползвате специалната магнезиева вана, спортен масаж или ритуали, комбиниращи хидротерапии, ароматен релакс и възстановяване!

https://www.livechatalternative.com/