Изберете страница

Екип

Петър Захов

Генерален мениджър

Мария-Магдалена Петрова

Мениджър маркетинг и продажби

Шеф Игор Димитриевич

Главен  готвач

Петър Прешелков

Мениджър храни и напитки

Емилия Захова

Мениджър Резервации

Величка Фидошева

Фронт офис мениджър

Антон Андонов

СПА мениджър

Катерина Крънчева

Ръководител Хотелско домакинство

Божидар Пехливанов

Ръководител отдел Техническа  поддръжкаа

Светослав Калпачки

Ръководител Снабдяване, Транспорт и Пивоварна

Благовеса Кандева

Отчетник,  инвентаризация на материали

Михаил Дурчов

Старши счетоводител

Елица Гинова

Специалист ТРЗ

Получи първи следващата оферта от СПА хотел Катарино

Гарантирано най-добра цена

Best price guaranteed

https://www.livechatalternative.com/