Изберете страница

Екип

Петър Захов

Генерален мениджър

Шеф Игор Димитриевич

Главен  готвач

Петър Прешелков

Мениджър храни и напитки

Емилия Захова

Мениджър Резервации

Георги Ушев

Заместник – Фронт офис мениджър

Катерина Крънчева

Ръководител Хотелско домакинство

Божидар Пехливанов

Ръководител отдел Техническа  поддръжка

Светослав Калпачки

Ръководител Снабдяване, Транспорт и Пивоварна

Благовеса Кандева

Отчетник,  инвентаризация на материали

Елица Гинова

Специалист ТРЗ

Тодор Иванов

Оперативен Счетоводител

Георги Велев

Заместник – СПА мениджър

Атанас Копанаров

Ръководител отдел Техническа  поддръжка

Получи първи следващата оферта от СПА хотел Катарино

Гарантирано най-добра цена

Best price guaranteed

https://www.livechatalternative.com/