Изберете страница

Подаване на сигнали

Ние, КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД, непрекъснато се стремим към изграждането и поддържането на вътрешно организационни механизми за контрол, които да предотвратят и препятстват нередности от всякакво естество и в частност нарушаването на националното законодателство, на европейски или международни правни актове при осъществяване дейността си.

В дух на откритост и лоялност ние сме установили ефективни Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях, за да създадем достъпни възможности за сигнализиране при нередности и да гарантираме:

 • всеки сигнал за нарушение, свързано с нашата дейност в обхвата на приложението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения ще бъде обективно и внимателно проверен;
 • подаващите сигнали лица ще бъдат справедливо защитени съобразно изискванията на закона.

Създаденият канал за приемане на сигнали за нарушения и предложения за тяхното предотвратяване, предоставя възможност да подадете своя сигнал или предложение относно свързани с дейността на дружеството и обхвата на приложното поле на закона.

Сигнал може да подадете по един от следните канали и начини:

Вътрешен канал за подаване на сигнал

 • Писмен сигналформуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно закона, който да депозирате лично или по пощата на адрес: общ. Благоевград, с. Покровник 2708, Индустриална зона-3 № 15, “КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД. Върху плика отбележете, че съдържа „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

Сигнал чрез електронна поща по образец – Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, който да изпратите на адрес: compliance@hotelkatarino.com, подписан с мокър подпис или квалифициран електронен подпис (КЕП).

 • Устен сигнал – на телефонен номер: +359 893 06 36 75, можете да подадете своя сигнал на отговорния служител или да уговорите при възможност лична среща с него. Устният сигнал се документира чрез попълване на Формуляр от служителя, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
 • Формулярът може да откриете тук.

 

Външен канал за подаване на сигнал

 • Писмено до КЗЛД: по имейл whistleblowing@cpdp.bg
 • Устно до КЗЛД: на място в КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592.

Към сигнала си можете да приложите документи и други източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до информацията единствено до служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

 

Важно е да знаете също, че:

 • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
 • По анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство, дори да са били регистрирани.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите по сигнала Ви действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Получи първи следващата оферта от СПА хотел Катарино

Гарантирано най-добра цена

Best price guaranteed

https://www.livechatalternative.com/