Свети Валентин и Трифон Зарезан в Хотел Катарино

Свети Валентин и Трифон Зарезан в Хотел Катарино

Любовта дава отговор на всички въпроси

Теоретично любовта може да бъде повод на дълбокомислени и философски размисли. Практично- животът опровергава по всякакъв начин всички, говорещи по темата, защото колкото са човешките съдби, толкова са и вариациите на любовта.

Празнувайте Любовта в Комплекс Катарино! Полейте я щедро с дионисиево вино, защото любовта е опияняваща и виното е любов, откакто свят светува.

За Дионис и Трифон Зарезан - за гръцката митология и тракийския подтекст

Свети Валентин и Трифон Зарезан в Хотел Катарино

Невероятният божествено-драматичен разказ за Дионис в гръцката митология започва разбираемо със свръхестествена намеса. Гръмовержецът Зевс, кръжейки във вид на орел над покровителствания от него град Тива, забелязва къпещата се красавица Семела

Пламва истински невъзможна любов, дала зачатието на Дионис. Семела плаща с живота си, наказана от хитрата и винаги подозрителна Хера, но Дионис все пак се ражда- нали баща му е владетел на олимпийския трон.

Според гърците името „Дионис“ е от две части: „dio“- бог, като се има в предвид Зевс и „nisa“- родното му място /област между Либия и Египет/. Дионис е отгледан от нимфите. Още като дете направил знаменателното откритие как да се прави вино от грозде и разпространил това знание по тогавашния свят.

И така, във винаги забавната за четене древногръцка митология Дионис е бог на виното, веселието, буйното вакханско опиянение, дивата музика. И забележете- единственият, който имал смъртна майка в небесния пантеон.

Той още е наричан „освободител“, като символ на жизнената сила, съдържаща се в растенията и животните, и способността да донесе благотворно облекчение на света и да го обнови. Именно в тази част на представата за Дионис прозира неговия тракийски първообраз.

За всички изследователи е ясно, че Дионис е външна за гръцката култура персона.

Той е привнесен или онаследен от старите религиозни вярвания и практики на местните балкански народи, каквито са били и траките. Името Дионис като „дивонусос“ е засвидетелствано в древните писмена- в плочка с Линеар В от 15в.пр. Хр. Означава дивен, див, удивление.

Така Дионис означава дивния, чудния. В тази посока езикова находка е и думата Семела, произлизаща от Земела, значещо майката- земя.

Вярата във вечно умиращия и раждащ се бог.

В тракийската религия синът на Небето и Земята е с името Загрей. Загрей е първия образ на Дионис, но като син на Зевс и Персефона. Превъплътен в змия /змей/, Зевс се съединил с Персефона.

Така основният спътник на Загрей и негов символ става змеят /змията, който не трябва да се възприема само като атрибут на бога, защото змеят/змията може да бъде и самия бог в неговия зооморфен образ. Загрей по повелята на Хера е разкъсан от титаните, за да възкръсне отново, както земята възкръсва след зимния природен цикъл.

Подобно на Загрей змията е знак или образ на Сабазий. Сабазий е трако-фригийски бог на:

  • растителността
  • земеделието
  • лечението
  • древно божество на живата природа
  • на човека и неговото здраве
  • на продължението на рода
  • благодетел и дарител на безсмъртие.

Според изследователите митологичните образи на Загрей и Сабазий са идентични.

Дионис е бог на природата, виното и веселието от Античността до наши дни. 

Свети Валентин и Трифон Зарезан в Хотел Катарино

Неговият празник е на прехода между зимата и пролетта- в началото на февруари. Познавачите на тракийските винени практики го отнасят към момента на преливането на виното от старите каменни корита, в които ферментирало, в глинените делви за съхранение- момент на върховна еуфория. 

Несъмнено виното е тракийско изобретение. Силната напитка има своята важна роля в одисеята на света- тя убива страшните същества като циклопите например и води до спасение. Виното е свещено в орфическите ритуали. То е средство за посвещение на аристократическия елит и глътка към тайно познание, чието издаване е равносилно на смърт.

Долината на виното и планината

Свети Валентин и Трифон Зарезан в Хотел Катарино

Долините на реките Струма и Места са благоприятни за развитие на лозарството и винарството. Дионисиевите традиции на шумни тържества, избирането на цар на виното, обкичването му с венец от лозови клонки и поливане на всичко с руйно вино и до днес са живи.

Християнската религия неможейки да се отърве от старите народни култове, припознава празника, като го свързва с със свой светец- Свети Трифон. На Свети Трифон българите добавят прозвището Зарезан, защото в празничните дни ритуално се зарязват лозята и се поставя началото на новата земеделска година.

Във винените региони на този ден традиционно се организират дегустации на вина и избор на най-добрия винар. Банско има място в тази култура поради уникалния си климат, даващ възможност за отлежаване на божествената напитка. Старият винен път от Мелник до Банско през Пирин планина е и до днес добре известен.

По стария календар Трифоновден се чествал на 2 февруари. Днес е на 14 февруари. Към многопластовостта на споменатия празник се добавя католическата почит към Св. Валентин- честван като празник на любовта.

В почивните дни в близост до деня на Трифон Зарезан винарските изби от Мелнишкия край, от Гоце Делчев и Делчево организират Дни на отворени врати с празнично настроение, винени дегустации и продажба на специални селекции.

https://www.livechatalternative.com/