Археологическите паметници в Разлог

Археологическите паметници в Разлог

Археологията е наука, изследваща древността и начина на живот на хората през изминалите епохи. Тя обръща поглед към останките от материалната култура на миналото и се опитва да възстанови по тях начина на живот, вярванията, произхода и връзките между културите в миналото

Археологията може да се определи като елитарна наука. Посещението на археологически обекти, музеи и находки са част от така наречения културен туризъм. Археологията е предизвикателство, което събужда любопитство и страст за пътуване.

Най-старите археологически находки от землището на град Разлог датират 2 хил. години преди Христа /епоха на бронза/.

Това са три мраморни плочи, вероятно част от слънчево светилище на древните обитатели на котловината. Те са с плитки гравирани елементи. Най-голямата е с дължина 170см. и дебелина 13см.

Голяма част от плочата е заета от няколко реда завити гравирани елементи, напомнящи бягаща вълна, двойна спирала или знак за безкрайност. Този орнамент е изключителен цивилизационен знак, намиращ своите реплики от същия период в артефакти от древния Крит и Минойската култура в Гърция.

Археологически находки на керамика с S-овидни безкрайни заоблени меандри се намират още от началото на рисуваната керамика през неолита /7-4 хил. пр. Хр./ в Близкия Изток, Анадола и на Балканите, а по-късно, разпространявайки се в пространството и времето – в цяла Европа. Намират се обаче и в Средна Азия, в Индия и Китай, както и в Северна Америка. Спиралният орнамент остава стабилен в бронзовия век /3 хил. - 1500г. пр. Хр./ , като както на всички е ясно, широко е застъпен и през средновековието.

Връщайки се на рисунките от Столоватец, още едно нещо трябва да обърнем внимание- под гравираните вълнисти елементи има изобразен силует на мъж с лък и фалос, обърнат към знак, разпознаваем като слънце. През бронзовата епоха се налага патриархатът- водещата роля на мъжа в обществото, който е ловец, но и воин и жрец.

Копие на плочите от Столоватец в реалния им размер са изложени в центъра на град Разлог пред Читалището. С тази експозиция се подчертава древността на региона.

Координати на Столоватец: 41.88106, 23.42183

Идея за пътуване

Археологическите паметници в Разлог

В България находките от Дуранкулак също се отнасят към най-ранната земеделска култура в човешката цивилизация. За любителите на историята, интересно би било синхронното посещение на музея в Добрич, Варна и Археолигическия музей в София.

Културна памет, пренесена през хилядолетията

Археологическите паметници в Разлог

Геометричните знаци от Столоватец устойчиво съществуват като мотив в традиционната българска шевица. Българската шевица, заради Османското владичество запазва доста по-дълго от останалите балкански народни своята връзка с оригиналните първообрази- символи. 

В шевицата животът се представя като непрекъснато свещенодействие, равенство и съгласие в обществото, стремеж към вписване в природата и връзка с митичните корени. Хармония и взаимосвързаност. Стабилност и ред.

В традиционните общества символът е „зародишът“ на философското осмисляне на света. За това той трябва да се предава с абсолютна точности чистота на художествената му изява.

Какъв е произходът на S-овидните знаци?

Специалистите отнасят появата на знака във вид на завита бягаща вълна далеч във времето на праисторията и в епохата на неолита. Тя се свързва с култа към Богинята майка и мирната епоха преди изобретението на войната.

Изразява единството на противоположностите, на материалния и нематериалния свят. Пафтите на жените от традиционния костюм също показват тази свързаност. Те се слагат на кръста, предпазвайки жената и нейната утроба, защото тя е вечно раждащата „богиня- майка“.

Историческият музей в Разлог

Археологическите паметници в Разлог

Музеят в Разлог пази голяма колекция от автентични тъкани, носии и накити, в които могат да се разгадаят древните символи за света, природата и човека. През 2018г. музеят се включва в кампанията „Българските корени“ и така представя безценното си богатство на света. Последвайте линка, за да се потопите в невероятната красота на разложенката!

https://www.facebook.com/watch/?v=1956784741283549

https://www.livechatalternative.com/