Какво отличава Пирин от другите планини?

Какво отличава Пирин от другите планини?

Основни отличителни белези - климат, забележителности, природа, места за посещение, хижи, походи и маршрути, други?

 Какво отличава Пирин от другите планини?

Природа

Пирин планина е възпявана и обичана. Тя е изпълнена с живот. За да се запази нейното природно богатство на 8 ноември 1962 г. се създава Народен парк Вихрен, който се преименува по-късно в Национален парк Пирин. 8 НОЕМВРИ се смята за празник на Национален парк Пирин.

 • Национален парк Пирин е включен в списъка на ООН за националните паркове и в листта на обектите на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО поради своето богато биоразнообразие и висока степен на присъствие на ендемитни видове.
 • Паркът е с територия 40356 хектара;
 • Релефът е с ясно изразен алпийски характер. Повече от 80 върха са с надморска височина над 2500м.;
 • В гранитния дял има над 180 езера;
 • На територията на парка се опазват около 1300 вида висши растения, 15 от които се срещат само тук;
 • Видовото разнообразие на безгръбначните обхваща 2091 вида, от които 216 са еднемити;
 • Сред гръбначните особено ценни са два вида риби, около 150 вида птици и 40 вида бозайници;
 • На територията на парка се намират биосферните резервати: Баюви дупки- Джинджерица и Юлен

В България със статут на национални паркове са още територии на Рила и Стара планина.

Климат                 

Климат 

Пирин планина попада в континентално-средиземноморската климатична област. Климатът е под влияние на средиземноморските циклони, което отличава Пирин от климатичните особености на Рила и Стара планина.

В Рила на връх Мусала са измерени най-ниските планински зимни температури -31,2°С при средна месечна температура -11,6°С, измерена през февруари, а абсолютната максимална температура е 18,7°С.

Територията на Национален парк Пирин е разположена в три различни климатични района:

 • Южната част на парка с надморска височина до 1000 м. попада в Малешевско-Пиринския нископланински подрайон, граничещ с поречието на река Струма;
 • Източните и част от северните склонове на планината с височина до 1000м. попадат в климатичният подрайон на долината на река Места;
 • Централната част на Пирин с надморска височина над 1000 м. попада в планинския климатичен подрайон.

Зимите в Пирин са меки и топли, но и с чести, и обилни валежи. Лятото е слънчево  и горещо

 Зимите в Пирин са меки и топли, но и с чести, и обилни валежи. Лятото е слънчево и горещо

Годишната температура на въздуха се изменя от около 9-10°С в нископланинската част, 5-7°С в среднопланинската части 2-3°С в най-високата част. Най-студен месец е януари, а най-топъл- юли. Температурната амплитуда намалява от около 20-21°С в нископланинската част и до 17°С във високопланинската част.  Средната януарска температура от -2°/ -5°С. Лятото в среднопланинската част е с температура 14-16°С, а във високите части 9-11°С.

Зимата с устойчиво задържане на температурите под 0°С в ниските части е с продължителност 40-50 дни в зависимост от изложението, в среднопланинската – 80-130дни, а във високопланинската 130-140 до 220 дни . Това определя дългия ски сезон в туристическата дестинация Банско от декември до април.

Преходните планински сезони с устойчиво задържане на температурата над 5°С са 220 дни на височина до 1000м., до 150-170 дни на 1200-1400мнв и до 130 дни във високите части на планината.

Устойчиво преминаване на температурите през 15°С се отбелязва само до височина 1600-1800м. Температурата са задържа устойчиво над 15°С само 50 дни на височини 12000-1400м., докато на височина около 800м. тази продължителност е 100 дни.

Така пролетта в планината в зависимост от надморската височина започва от началото на април и продължава до началото на юли във високите части.

 Зимите в Пирин са меки и топли, но и с чести, и обилни валежи. Лятото е слънчево и горещо

Планинското лято е до септември, когато към средата на месеца се забелязват първите заскрежавания във високата част от температури под нулата през нощта.

Средиземноморските течения са особено осезаеми за туристите през лятото. Мраморното било на Пирин, Вихрен и Кончето са преграда за топлите течения от долината на Струма. Ако тръгнете по билото от хижа Вихрен към Бъндеришки чукар в посока Тевно езеро, вероятността за среща с всички сезони в годината е твърде вероятна.

Връх Безбог е подвластен на силни западни ветрове, а хребетът на Джано спира теченията от долината на Места. Това прави изкачването на тези върхове още по-трудни, поради честите капризи на времето от силно слънце, до ветрове, мъгли и ледени дъждове. В самата Разложка котловина обикновено духат западни ветрове, провиращи се през прохода Предел. През лятото местните хора от Банско наричат вятърът, идващ от изток „добринищенин“. Той носи топла вълна от долината на Места и Бялото море и често е с мощни гръмотевици, тежки капки, силен и пороен.

Уважавайте планината, бъдете подготвени за промените в нейното настроение независимо от сезоните и не забравяйте - там властват неумолими природни сили!

Забележителности

 Забележителности

Пирин с високите си върхове, дълбоки долини и пълноводни реки е устойчив ориентир в предвижването на хората от хилядолетия. Според Илия Тантилов- уредник в Историческия музей в Разлог, имената на пиринските върхове не са случайни. Те носят знание и послание.

От Катарино СПА Хотел се вижда веригата от върхове на Северен Пирин. Най-западно разположеният връх, погледнат от тази позиция е Даутов връх. Според уредника на музея „Даут“ е арабизиран вариант на библейското Давид, означаващ „любим“. Под него е населената с джинове- духове Джинджерица- биосферният резерват с вековни дървета.

Пътеката за Даутов връх тръгва от крепостта Калята, която е военен пост от подпланинския път, свързващ с Беломорието. Следващият пост от защитените пътища на котловината е Ситан Кале над Банско, край бреговете на река Глазне. Каменният път продължава на изток и стига до местността Свети Никола и останки от най-старото поселение в региона.

Свети Никола и а действащи археолгически обекти. През лятото те са включен в седмичната туристическа програма на музея в Банско и могат да бъдат посетени с екскурзовод. Старият коларски път, за който говорим, е известен като маршрут за планинско колоездене и е описан в карти. След местността Свети Георги, той продължава към Мочарата и Обидимското манастирче- друго свято и защитено място, но в района на Добринище.

 • МЕСТНОСТТА КУЛИНОТО- СЕДЛОВИНАТА УШИЦИТЕ- ДАУТОВО ЕЗЕРО- СУХОДОЛСКИ ПРЕВАЛ /3,55Ч./.

Основният географски ориентир в котловината е връх Тодорка

Зад легендата за смелата дъщеря на бана на Банско, Илия Тантилов отново вижда по-древно послание, защото Тодорка е производно на името Теодор, което означава „божи дар“. Тодорка е правилна гранитна пирамида, посочваща посоките на света. Забележителното е, че Тодорка е разположена така, че остава огряна най-дълго от залеза, докато останалите върхове вече потъват в тъмнина. През долините, заграждащи Тодорка, вървят популярни туристически маршрути, водещи в Мелник, Рожен и Долината на виното.

 • ХИЖА ВИХРЕН- БЪНДЕРИШКА ПОРТА- СПАНО ПОЛЕ- ПОПИНА ЛЪКА /5,15Ч./ И СЛИЗАНЕ В ГРАД САНДАНСКИ; Забележителности: Муратово езеро
 • ХИЖА ВИХРЕН- БАШЛИЙСКА ПОРТА-ТИПИЦИТЕ- ПРЕВАЛА-ТЕВНО ЕЗЕРО- ХИЖА ПИРИН
 • ХИЖА - ПОПИНА ЛЪКА /8,40ч ДЕМЯНИЦА- МОЗГОВИШКА ПОРТА- ХИЖА БЕГОВИЦА./;

Интересните размисли на Тантилов продължават и по маршрутите от хижа Безбог

 Интересните размисли на Тантилов продължават и по маршрутите от хижа Безбог

На добринишки диалект едноименният връх се произнася като „Бесибог“. Бесите са тракийско племе и връзката с тяхното време стига до нас чрез останките на многобройните тракийски светилища, открити в тази част на планината. Те са разположени по долината на река Ретиже и стигат до Попово езеро. Посрещането на изгрева на слънцето на Попово езеро в най-дългия летен ден е забележително явление. Край неговите брегове специалистите са открили тракийски жертвеник.

На запад от Попово езеро е връх Джангал- „извисена, могъща душа“. От него се откроява красива гледка към Самодивските езера.

На срещоположният дял, на изток от езерото е връх Джано, който в някои стари спомени на местните кременци се споменава и като „джинго“- „джин“- „дявол“. Джано е скалист и ветровит връх, който оправдава до голяма степен своето наименование.

От хижа Безбог се стига до Полежан или Мангър тепе. Познава се по големите каменни плочи, които са подвижни и издават звуци изпод краката като мангъри- стари пари.

След Полежан е връх Газей, който самотно и непобедимо се откроява в страни от скалистия ръб на Стражите. Произходът на думата е от „гааза“, означаващ „стопанин“, „газда“, „господар“.

 1. ХИЖА БЕЗБОГ- ВРЪХ БЕЗБОГ- ВРЪХ ПОЛЕЖАН- ВРЪХ ГАЗЕЙ /ОКОЛО 4ч./
 2. ХИЖА БЕЗБОГ- ПОПОВО ЕЗЕРО- ДЖАНГАЛ/ОКОЛО 4ч./
 3. ХИЖА БЕЗБОГ-ПОПОВО ЕЗЕРО - ДЖАНО/ОКОЛО 4ч./

Още забележителности в Пирин

 • Байкушевата мура при хижа Бъндерица – най-старото дърво в България;
 • Новият храм „Св. Теодор“ в местността Тодорова орница в посока Банско- хижа Демяница- новопостроен през 2020г. Храмът е от дърво и е част от кръга от свети места, закрилящи Банско;
 • Водопадът Юленския скок по пътя за хижа Демяница
 • Свещниците недалеч от хижа Яворов – гора от стари мурови дървета разклонени като свещници с прави, високи и мощни клони. Маршрут: Бетоловото – хижа Яворов
 • Храмът „Вси Светии“ на хижа Яворов, който има вграден камък от светинята Зографски манастир в Атон; Маршрут: Бетоловото – хижа Яворов
 • Джунджур чешма – най-студената и сладка вода в Пирин в парков район Безбог
 • Мегалитно светилище в местността Свети Мина в село Мечкул от южната страна на Пирин в близост до Сенокос.Намира се в стара гора. Връх Пирин е над село Сенокос. Ако предприемете изкачване по маршрута за Даутов връх, следващия връх по билото е Пирин.
 • Скулпторен парк Илинденци в село Илинденци от южната страна на Пирин. Мраморният град е дело на скулптора Иван Русев. Маршрутът до хижа Синаница дава възможност за слизане до Илинденци
 • Топлите извори в село Ощава от южната страна на Пирин
 • Паметникът на Кресненско-разложкото въстание в село Стара Кресна
 • Архитектурната забележителност село Делчево над град Гоце Делчев
 • Архитектурната забележителност село Пирин
 • Роженският манастир и Мелник- Маршрут от хижа Пирин. ДОБРИНИЩЕ - ХИЖА БЕЗБОГ- СЕДЛОВИНАТА ДЕМИРКАПИЯ-ХИЖА ПИРИН /5Ч./. Хижа Пирин- село Рожен- /5ч./

Хижи в Пирин          

 Хижи в Пирин

Полезна информация за хижите в Пирин и пешеходните разстояния между тях. Посоченото време не включва почивките по време на маршрутите

 1. Хижа Яворов 1750м.н.в. в Северен Пирин: намира се на левия бряг на река Суходолска. Началото на маршрута е местността Бетоловото, община Разлог. Продължителност: 1,30ч.;
 2. Хижа Бъндерица 1810м.н.в. в Северен Пирин на 15км. от град Банско; Пешеходният маршрут от град Банско е с продължителност 3,30ч.;
 3. Хижа Вихрен 1950м.н.в. в Северен Пирин на 18км. от град Банско. Пешеходният маршрут от град Банско е с продължителност 4ч.;
 4. Хижа Демяница 1895м.н.в. в Северен Пирин на 15км. от град Банско. Пешеходният маршрут от град Банско е с продължителност 4ч.;
 5. Хижа Гоце Делчев1475м.н.в. в Северен Пирин на 12км. от град Добринище. Пешеходният маршрут от град Добринище е с продължителност 3ч.;
 6. Хижа Безбог 2240м.н.в. – на 2часа пеш от хижа Гоце Делчев. Хижата се обслужва целогодишно от седалков лифт;
 7. Заслон Тевно езеро 2515м.н.в.- Разположен е на брега на Тевно езеро в циркуса Белемето. Изходни пунктове към нея са хижите Безбог /2,40ч./, Демяница /2ч./, Пирин /2,30ч./ и Беговица /3ч./;
 8. Хижа Пирин 1640м.н.в. – Изходен пункт е село Пирин , което на разстояние 4,30ч. Част е от маршрути от хижа Безбог /6часа/, Тевно езеро /3,40ч./ и хижа Беговица /4ч./;
 9. Хижа Синаница 2110м.н.в. –Разположена е до Синанишкото езеро. Маршрути до нея има от хижа Вихрен /3ч./, хижа Яворов /8ч./, хижа Яне Сандански /3,40ч./;
 10. Хижа Яне Сандански 1230м.н.в. Изходният пункт е от местността Попина лъка в близост до град Сандански. В близост е хижа Беговица на 1,40ч. разстояние. Хижа Синаница е на 5,15ч., хижа Вихрен на 6,15ч. разстояние.
 11. Хижа Малина 1590м.н.в. Изходен пункт към нея е село Пирин, което е на разстояние 4,30ч. Хижа Пирин е на 1,45ч. разстояние;
 12. Хижа Славянка 950м.н.в. Разположена е в бившата гранична застава в близост до село Парил
https://www.livechatalternative.com/