Изберете страница

Катарино СПА Хотел – лидер в устойчивостта със Сертификат Зелен Ключ

авг. 18, 2023Блог

В днешния бързо развиващ се свят, вниманието към околната среда и устойчивото поведение стават все по-важни. В тази насока, Катарино СПА Хотел с радост обявява, че е получил престижния сертификат „Зелен Ключ“ – международно признание за устойчивост и екологично отговорно поведение. Този сертификат подчертава не само отдадеността на хотела към най-високите стандарти на качество, но и ангажимента му към опазване на природата и околната среда. В тази статия ще ви разкажем малко повече за това как сме изготвили своята програма по устойчиво развитие, изцяло съобразена с глобалните критерии по устойчивост.

Отпадъци и рециклиране

Един от основните аспекти на устойчивостта е правилното управление на отпадъците. Катарино СПА Хотел се стреми да бъде образец в това отношение. Чрез разделното събиране на отпадъци в минимум три категории, хотелът допринася за оптималната рециклираща верига и намалява замърсяването на околната среда.

Освен това, хотелът иновативно използва машина за рециклиране на стъклени бутилки, която не само се използва от персонала, но и става достъпна и за гостите. Това подпомага намаляването на отпадъците и активно подкрепя практиката на рециклиране.

Намаляване на еднократната употреба и пластмасовите продукти

Катарино СПА Хотел предприема редица инициативи за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Тези усилия включват заместването на пластмасовите изделия с алтернативи като стъклени бутилки, дървени бъркалки, картонени чаши и хартиени торби. Това не само намалява натоварването върху околната среда, но и призовава гостите да се ангажират с екологичния подход.

Дигитализация и минимизиране на хартиените материали

Катарино СПА Хотел активно интегрира дигитални процеси в своите услуги и операции. Електронните анкети, електронната информация за стаите и хотела, както и дигиталните пана в асансьорите и общите пространства са част от усилията на хотела да намали използването на хартия.

Също така, хотелът активно се старае да сведе до минимум количеството печатни материали и насърчава повторното им използване, когато това е възможно.

Подкрепа на големи разфасовки и рециклиране на капсули за кафе

Чрез закупуването на продукти и материали в големи разфасовки, Катарино СПА Хотел допринася за намаляване на пластмасовата опаковка и отпадъците. Освен това, хотелът рециклира капсулите за кафе, използвани в кафе машините по стаите, което показва грижата ни за опазване на ресурсите.

 

Със сертификата „Зелен Ключ“, Катарино СПА Хотел изпраща ясно послание за своята ангажираност към опазване на околната среда и поддържане на екологично отговорно поведение. Това е пример как устойчивостта и луксът могат да съществуват заедно, допринасяйки за по-добро бъдеще на планетата ни.

 

Продължавайки с развитието и иновациите си, Катарино СПА хотел не просто поддържа високите стандарти на обслужване, но се превръща и в еталон на екологична отговорност в сферата на хотелиерството, прилагайки своите устойчиви практики.

 

Получи първи следващата оферта от СПА хотел Катарино

Гарантирано най-добра цена

Best price guaranteed

https://www.livechatalternative.com/